بازگشت

آیا این محصول برای بدن مضر است ؟ یا عوارض دارد ؟

آیا این محصول برای بدن مضر است ؟ یا عوارض دارد ؟

خیر – به هیچ عنوان این محصول کاملا گیاهی است و درد مفاصل و پوکی استخوان را نیز حل می کند.