بازگشت

آیا سنین ۵۰ سال هم می توانند از این محصول استفاده کنند ؟

آیا سنین ۵۰ سال هم می توانند از این محصول استفاده کنند ؟

خیر ، این محصول برای سنین بالای ۵۰ سال برای درد مفاصل و پوکی استخوان و جلوگیری از خمیدگی ستون فقرات استفاده می شود.