بازگشت

با مصرف این قرص کمر درد ، پا درد و یا از کار افتادگی کلیه – کبد …. ممکن است ؟

با مصرف این قرص کمر درد ، پا درد و یا از کار افتادگی کلیه – کبد …. ممکن است ؟

خیر – به هیچ عنوان. این محصول کاملا گیاهی است و هیچ عارضه ای ندارد