بازگشت

بعد از واریز بسته ها طی چند روز به دست مشتریان می رسد ؟

بعد از واریز بسته ها طی چند روز به دست مشتریان می رسد ؟

بسته ها برای تهران ۲ ساعته به مشتری می رسد و بسته های شهرستانی های عزیز طی ۲۴ ساعت آینده درب منزل تحویل داده می شود.